دانلود فایل


پایان نامه رشته علوم اجتماعی قدمت و دیرینه طراحی لباس ایرانی و پوشش قومی های مختلف - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی قدمت و دیرینه طراحی لباس ایرانی و پوشش قومی های مختلف بافرمت وردو قابل ویرایش تعدادصفحات 118

دانلود فایل پایان نامه رشته علوم اجتماعی قدمت و دیرینه طراحی لباس ایرانی و پوشش قومی های مختلف دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی قدمت و دیرینه طراحی لباس ایرانی و پوشش قومی های مختلف بافرمت وردو قابل ویرایش تعدادصفحات 118
چکیده :
تن پوش در ایران همانند دیگر جنبه های فرهنگ ما، دارای تنوعی در حد وسعت جغرافیایی و قدمتی شانه به شانه تاریخ این مرز پرگهر است. آن چه ما امروز به راستی در کشور احساس کمبود مي كنيم نوعی نگاه خاص و ویژه به مساله پوشش است که برای زیست در دنیای امروز و جذب درست فرهنگ آن ضروری است. اگر چه که در طول تاريخ سرزمینمان هیچگاه مجموعه ای سازمان یافته و متمرکز برای بر آوردن تمام نیازهای طراحی لباس شکل نگرفته اما با توجه به احساس نیاز به طراحی لباس و داشتن لباس های مخصوص در هر عصر و دوران این نیاز به گونه های مختلف و به صورت جسته و گریخته در قالب کارگاههای دوخت و طراحی و خیاطی لباس پاسخ داده شده است. اما امروزه این نیاز در تمام دنیا به صورتی برنامه ریزی شده و فکر شده پاسخ داده می شود و حتی بصورت یک رشته تخصصی و تجاری و در آمد زا مورد توجه و تحقیق و پژوهش و بهره برداری قرار می گیرد. هدف اصلی این پروژه ایجاد مجموعه ای طراحی شده با عنوان خانه لباس و تامین نیاز های فضایی آن مانند موزه لباس به منظور آشنایی با قدمت و دیرینه طراحی لباس ایرانی و پوشش قومی های مختلف، همچنین طراحی فضاهای آموزشی و آموزشگاههای طراحی لباس و کارگاههای خیاطی، دوخت، پارچه و چاپ همچنین طراحی سالن های تخصصی نمایش لباس Fashion Show به منظور ترویج مد و الگو های طراحی شده و تامین نیازهای اقتصادی مجموعه و همچنین طراحی یک فضای نشيمن و یک پاتق آزاد برای گردهمایی عامه مردم به خصوص جوانان و گفتگو و تبادل و ارائه نظرات و اندیشه ها و نمایش عمومی و آزاد مد و لباس که از نیازهای انکار ناپذیر این سنین می باشد. همچنین تحقیقات در زمینه پیشینه ارتباط فرهنگ و نوع پوشش با معماری، همچنین مطالعه در زمینه ارتباط تاریخ معماری و تاريخ طراحی لباس و تاثیر معماری بر نوع پوشش اقوام و ملیتهای مختلف و بلعکس، ایجاد یک مجموعه طراحی شده با عنوان خانه لباس به منظور ساماندهی امرمد، لباس و پوشش، همچنین تمرکز نهادهای ترویج مد و لباس تحت مجموعه ای سازمان یافته که شامل زیر مجموعه ای کامل از فضاها و نهادهای مرتبط و تاثیر گذار بر این امور می باشد. تمرکز و ساماندهی موسسات مربوطه مانند: نشریات تخصصی پارچه و لباس، کلاسهای تخصصی طراحی و دوخت لباس (دانشکده های طراحی لباس)، موزه مردم شناسی از دیگر اهداف این پروژه می باشد. در کشور ما نیز اگر چه که هیچ گونه نهاد و سازمانی به صورت اصولی پی گیر این موضوع نیست اما به تازگی و با تصویب لایحه مد و لباس در مجلس شورای اسلامی و همچنین رویکرد نوین جوانان و نوع بر خورد آنان با مقوله مد و لباس، پاسخ به این نیاز اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و تبدیل به یکی از اولویت ها شده است.
مقدمه :
پوشاک از راه مجموعه ای علائم مادی، یک نظام ارتباطی فرهنگی در میان مردم جامعه بر قرار می کند. رمز گشایی از این علائم و دریافت معانی و مفاهیم زبان علائم در هر گروه اجتماعی و جامعه مستلزم درک رفتار های اجتماعی و فرهنگی مردم آن گروه و جامعه و شناخت نظامهای دینی، عقیدتی و اعمال و باورهایی است که پوشاک ارزشهای نمادین خود را از آنها گرفته اند. این ارزشها نقش مهم و بر جسته ای در نگهداشت هویت اجتماعی و فرهنگی مردم و استمرار دوام آن در حیات تاریخی نسلها ایفاء می کنند. در آغاز شکل گیری اجتماعات بشری و در جامعه های اولیه پوشاک جنبه و نقش حفاظتی داشته و برای مصون نگه داشتن بدن انسان در برابر عاملهای طبیعی و اقلیمی و آب و هوایی به کار می رفته است. بعدها، با توسعه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ها و شکل گیری عقاید دینی، مذهبی در ذهنیت مردم پوشاک و نوع رنگ و جنس و شکل و سبک دوخت تن پوشها زمینه و نقش فرهنگی یافت و كار کرد اجتماعی و فرهنگی و نمادین آن بر جسته شد. هر یک از تن پوشها و زیورها و آرایه های مخصوص آنها به صورتی رمزی و نمادین مفهوم یا مفاهیمی را در جامعه می رسانند. تن پوشها نشان دهنده پایگاه و منزلت اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، شغلی و حال و احوال روحی پوشندگان آنها و بر تابنده تفاوتهای جنسی و سنی و جایگاه و مقام طبقاتی افراد در گروهای اجتماعی و قومی مختلف می باشند. نوع جنس و رنگ و طرز دوخت و شکل لباس و فرهنگ واژگان مربوط به تن پوشها با مجموعه ای از ارزشها و معیار های فرهنگی، اخلاقی و معنوی مانند شرم و حیاء وقار و متانت. جاذبه و فريبندگي، عظمت و حقارت، غرور و کبر و فروتنی، جاذبه جنسی، اهمیت واعتبار اجتماعی و اقتصادی، سوک و شادی، فقر و غذا و باور های دینی، مذهبی و آرمانی در آمیخته اند.از این رو مطالعه پوشاک مردم یک گروه و قوم و جامعه، چه در گذشته و چه در حال، و بررسی روند تحول و دگرگونی تاریخی – اجتماعی هر یک از تن پوشها و کارکردهای اجتماعی و تاثیر پذیری و تاثیر گذاری آنها زمینه ای مهم و ارزشمند در پژوهشهای مردم شناسی به شمار می روند. آنچه در مجموعه پوشاک مردم یک گروه اجتماعی یا یک قوم و جامعه اهمیت دارد، یکی الگوهای فرهنگی است که مردم در انتخاب مواد، رنگ و اسلوب دوخت جامعه ها و اندازه هر یک از آنها به کار می برند، و دیگری نقش و عملکردی است که برخی از تن پوشها در زمینه های گوناگون فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، شغلی و در مناسک و مراسم آیینی و دینی مردم ایفا می کند. برخی تن پوشها، به ویژه جامعه زنانه برای خود آرایی و جلوه گری اندام یا ایجاد جاذبه جنسی و بر انگیختن احساس جنس مخالف دوخته و پوشیده می شوند. جنس و رنگ و دوخت و قد و قواره این نوع جامعه ها معمولاً به گونه ای است که در تقابل با ارزشهای فرهنگی، دینی،اخلاقی و مغایر با هنجار های پذیرفته شده در گروه و جامعه است.و از آنجا که بستر جامعه ها همواره در تعامل با دین و آیین بوده است و از این نظر که ادیان هر یک چهار چوبی خاص تعریف می کنند. عدم توجه صحیح به این چهار چوبهای دینی باعث ایجاد نوعی سردرگمی ذهنی در مردم کشور ما می شوند.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
لباس ملی و مهندس بهشتی
سخنی با مسئولان فرهنگی، هنری اعتقادی کشور
تصویب آئین نامه صدور مجوز نمایشگاه های مد و لباس
1 ) فصل اول : مبانی و تعریف پیش نیازها
1 . 1 ) نمایش مد (Fashion Show)
1 . 2 ) مد
3 . 1 ) مد چیست؟
1 . 4 ) رشته ها (شاخه های )مد
1 . 5 ) مد و تنوع در پوشاک
1 . 6 ) مدل (Model)
1 . 6 . 1 ) مدلهای نمایش لباس (Fashion Models)
1 . 7 ) سکوی نمایش مد (گربه رو) (cat walk)
1 . 8 ) پوشاک (clothing)
1 . 8 . 1 ) مواد لباس (جنس لباسها)
1 . 9 ) مد، تبلیغات، فروش
1 . 10 ) معماری برای طراحان مد باز آفرینی پدیده خرید
2 ) فصل دوم: تاریخچه پوشاك در ایران
2 . 1 ) تاریخچه لباس
2 . 1 . 1 ) نگاهی به تاریخچه نساجی در ایران
2 . 2 ) هنر نساجی در دوره ساسانی
2 . 2 . 1 ) سیر نمادین در طراحی پارچه های ساسانی
2 . 2 . 2 ) منسوجات نمادین ساسانی
2 . 3 ) لباس زنان ایرانی
2 . 4 ) نساجی در دوره هخامنشیان
2 . 4 . 1 ) دوران مادها و هخامنشیان
2 . 5 ) لباس مردان
2 . 5 . 1 ) پوشش سر
2 . 5 . 2 ) تن پوشهای رویی
2 . 5 . 3 ) پیراهنها و تونیکها
2 . 5 . 4 ) شلوار
2 . 5 . 5 ) پای افزار
2 . 6 ) لباس زنان
2 . 7 ) دوره اشکانیان
2 . 7 . 1 ) لباس مردان
2 . 7 . 2 ) پای افزار
2 . 7 . 3 ) لباس زنانه
2 . 8 ) دوره ساسانیان
2 . 8 . 1 ) لباس زنانه
2 . 8 . 2 ) لباس سلطنتی
2 . 8 . 3 ) لباس مردانه
2 . 9 ) دوره پیش از اسلام در شرق ایران
2 . 9 . 1 ) لباسهای رسمی مردان و زنان و جامه جنگجویان
2 . 9 . 2 ) سعدی ها و ختنی ها
2 . 9 . 3 ) پوشاک سعدیان
2 . 9 . 4 ) پای افزار
2 . 10 ) پوشاک طوایف ایرانی مقیم استپ های دریای سیاه و قفقاز
2 . 11 ) پوشاک دوره مغول و تیموریان
2 . 12 ) دوران صفویان و قاجاریان
2 . 12 . 1 ) دوره صفویه
2 . 12 . 2 ) دوره قاجاریه
2 . 13 ) دوره پهلوی
2 . 13 . 1 ) لباس زنان دوره رضاخان
2 . 14 ) لباس کردی در ایران
2 . 14 . 1 ) لباس کردهای کلیمی
2 . 15 ) پوشاک بلوچ در ایران
2 . 16 ) پوشاک در خراسان
2 . 17 ) لباس کردها و ترک ها در آذربایجان
2 . 18 ) پوشاک مردم حوزه های دریای خزر
2 . 19 ) لباس زنان گیلان
2 . 20 ) پوشاک ایلات قشقایی
2 . 12 ) پوشاک بختیاری ها و سایر اقوام لر زبان
2 . 12 ) پوشاک بختیاری ها و سایر اقوام لر زبان
3 ) فصل سوم: مصادیق و نمونه های مشابه
3 ) فصل سوم: مصادیق و نمونه های مشابه
3 . 1 ) فروشگاه پوشاک تن در فضایی سازمان یافته
3 . 2 ) فروشگاه پرادا/ طرح کولهاس نیویورک
3 . 3 ) مرکز خرید فوئف هوف، مونیخ
4 ) فصل چهارم: اصول برنامه ریزی عملکردی و استانداردها
4 . 1 ) فضا های فنی و کارگاهی
4 . 1 . 1 ) کارگاه خیاطی
4 . 2 ) کارگاه عکاسی
4 . 3 ) کلاسهای آموزشی تئوری
4 . 4 ) موزه
4 . 4 . 1 ) طرح ریزی موزه در مجموعه
4 . 4 . 2 ) اتاقهای نمایشگاه، شکل و نیاز
4 . 4 . 3 ) خصوصیات سالن نمایشگاه
4 . 4 . 4 ) روشهای مختلف هدایت بازدید کنندگان
4 . 4 . 5 ) مسیرهای حرکتی
4 . 5 ) موزه مردم شناسی
4 . 5 . 1 ) انواع موزه های مردم شناسی
4 . 5 . 2 ) موزه های مردم شناسی علم
4 . 5 . 3 ) موزه های مردم شناسی منطقه ای
4 . 5 . 4 ) موزه های هوای آزاد
4 . 5 . 5 ) برنامه ها و عملکرد های موزه های مردم شناسی
4 . 5 . 6 ) به نمایش گذاشتن اشیاء
4 . 6 ) کتابخانه
4 . 7 ) سالن مطالعه نشریات و مدارک ادواری
4 . 8 ) بخش خدمات کامپیوتری
4 . 9 ) سالن شو
4 . 9 . 1 ) آرایش و ابعاد صندلی
4 . 9 . 2 ) سالن انتظار
4 . 10 ) رستوران
4 . 10 . 1 ) کافه تریا
4 . 11 ) بخش تجاری
4 . 11 . 1 ) انواع مراکز خرید
4 . 11 . 2 ) شناخت انواع مراکز تجاری (به طور عام)
4 . 11 . 3 ) تسهیلات تجاری
4 . 11 . 4 ) مرکز خرید جامع
4 . 12 ) Powercenter
4 . 12 . 1 ) مراکز خرید از تولید به مصرف و حراجی ها
4 . 12 . 2 ) مراکز خرید منطقه ای.
4 . 12 . 3 ) فضاهای تجاری سنتی ناحیه ای با فرم مرکزی
4 . 12 . 4 ) بازارهای موقتی
4 . 12 . 5 ) مرکز خرید خاص
4 . 13 ) مرکز life style
4 . 14 ) شناخت مراکز خرید معاصر
4 . 15 ) مجموعه های تجاری
4 . 15 . 1 ) فروشگاههای بزرگ
4 . 15 . 2 ) فروشگاههای زنجیره ای
4 . 16 ) مقدمات طراحی مراکز تجاری
4 . 16 . 1 ) اصول مکان یابی مراکز خرید
4 . 16 . 2 ) اصول مکان یابی مرکز خرید
4 . 16 . 3 ) فاکتورهای اقتصادی تعیین کننده ارزش سایت
4 . 17 ) جذابیت برای مراجعه کنندگان
4 . 18 ) طراحی مراکز خرید
4 . 18 . 1 ) برنامه ریزی فضایی
4 . 18 . 2 ) طراحی و برنامه ریزی فضایی مناطق اطراف
4 . 18 . 3 ) امنیت
5 ) فصل پنجم: بررسی خصوصیات کالبدی، جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران
5 . 1 ) تاریخچه شهر تهران
5 . 2 ) وجه تسمیه تهران
5 . 3 ) تاریخچه پیدایش تهران
5 . 4 ) تاریخچه توسعه تهران
5 . 4 . 1 ) وسعت تهران (تهران قدیم)
5 . 4 . 2 ) جمعیت تهران (تهران قدیم)
5 . 4 . 3 ) انتخاب تهران به پایتختی
5 . 4 . 4 ) دروازه های تهران
5 . 5 ) تهران امروز
5 . 5 . 1 ) سابقه شهر تهران
5 . 5 . 2 ) حوزه نفوذ
5 . 5 . 3 ) گسترش فیزیکی شهر تهران
5 . 6 ) جمعیت تهران
5 . 7 ) وضعیت اقتصادی
5 . 8 ) زبان و مذهب
5 . 9 ) جغرافیای تهران
5 . 9 . 1 ) موقعیت عمومی شهر تهران
5 . 9 . 2 ) موقعیت طبیعی شهر تهران
5 . 9 . 3 ) موقعیت جغرافیایی
5 . 9 . 4 ) تعداد شهرستانها، دهستانها و آبادیها
5 . 10 ) عوامل اصلی شکل دهنده اقلیم استان
5 . 10 . 1 ) ارتفاعات استان تهران
5 . 10 . 2 ) عرض جغرافیایی
5 . 10 . 3 ) منابع آبها (منابع رطوبتی)
5 . 10 . 4 ) توده های هوا و سیستم های هواشناسی موثر بر استان تهران
5 . 11 ) عوامل فرعی موثر بر اقلیم استان تهران
5 . 12 ) آب و هوای تهران
5 . 12 . 1 ) بادها
5 . 12 . 2 ) نم نسبی
5 . 12 . 3 ) بارندگی
5 . 12 . 4 ) دما
5 . 13 ) مطالعات زمین شناسی
5 . 14 ) پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران
5 . 15 ) نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی
6 ) فصل ششم: بررسی و شناخت بستر طراحی
6 . 1 ) موقعیت سایت
6 . 2 ) کاربری سایت در طرح جامع و طرح تفضیلی
6 . 3 ) موقعیت نمادین محل و عناصر همجوار
6 . 4 ) دسترسی های پروژه
6 . 5 ) دید و منظر
7 ) فصل هفتم: مبانی نظری، برنامه فیزیکی پروژه
7 . 1 ) مبانی نظری
7 . 2 ) مبانی نظری طرح
7 . 3 ) بخش بندی فضاها
7 . 4 ) تعیین سطوح زیر بنا:
8 ) فصل هشتم: معرفی پروژه
8 . 1 ) اسکیسها و روند طراح
8 . 2 ) پلان ها و نقشه های ایزومتریک
8 . 3 ) نماها
8 . 4 ) مقاطع
8 . 5 ) تصاویر d3دانلود


پایان نامه


رشته علوم اجتماعی


قدمت


دیرینه


طراحی


لباس


ایرانی


پوشش


قومی های


مختلفمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بافت ...

برای دانلود پایان نامه و ... های طراحی و باز ... رشته علوم و صنایع ...

تحقیق طراحی مرکز آفرینش های هنرهای تجسمی

... های هنری,پایان نامه رشته ... از طراحی در لباس تا معماری و ... های مختلف و ...

سایت دانلود مقاله – تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها

سری نهم پایان نامه های ی رشته ... معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی ... اجتماعی و ...

پایان نامه طراحی و تحلیل پوشش زنان و مردان عیلامی – دانلود ...

پایان نامه طراحی و ... طراحی و تحلیل پوشش ... ۴-۱ .مدارک باستان شناختی از لباس زنان و ...

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی - 24

بانیان و پیشکسوتان علوم اجتماعی یا کلاسیک های جامعه شناسی در قالب حوزه ی مطالعاتی خود در سطحی کلان مباحثی را چون تکامل، تغییر و توسعه ی جوامع و یا به عبارتی گذار تاریخی جوامع و چگونگی این گذار و حرکت آن را محور بحث و مورد کنکاش قرار داده اند .

تحقیق طراحی مرکز آفرینش های هنرهای تجسمی

... های هنری,پایان نامه رشته ... از طراحی در لباس تا معماری و ... های مختلف و ...

پیام های اصلی و نکات کلیدی کتاب تولید فضا

پاورپوینت در مورد 31854 (تحقیق دانش آموزی)

دانلود پروژه طراحی معدن با نرم افزار سورپک Surpac

نحقیق درمورد داروهای دامپزشکی

دانلود پروژه طراحی معدن با نرم افزار سورپک Surpac

دانلود پروژه پرورش قارچ

تحقیق در مورد شیعه در عصر امام زمان

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

مقاله بررسي حجاب در دنشگاه زاد ايذه

پاورپوینت درس هشتم جغرافیای ایران پایه دهم تقسیمات کشوری ایران